Disclaimer

Op het gebruik van de website (nomenergy.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

NOM Energy streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat NOM Energy niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NOM Energy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen NOM Energy en de gebruiker van de website ontstaan.

E-MAIL

NOM Energy garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van E-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het E-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per E-mail met NOM Energy te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NOM Energy heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. NOM Energy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van NOM Energy zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat NOM Energy daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Waar staan wij voor?

img

Van idee naar realisatie. NOM Energy levert en plaats zonnepanelen, warmtepompsystemen, zonneboiler installaties door heel Nederland.
Wij bieden goede kwalitetie en betaalbare producten

Leo Nelissen